• |

Dijalog za Mlade - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Dijalog za Mlade - Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Autor: Selma Pecenkovic

Objavljeno: 21.11.2022.


Podijeli:


Članovi COR-a Bihać su 25.oktobra zajedno sa mladima grada Bihaća imali priliku učestvovati na "Dijalogu za mlade" koji je organiziran u prostorijama StartUp Studija Bihać.

"Dijalog za mlade" je bio idealna prilika za okupljanje mladih ljudi grada Bihaća, koji su tokom ovog događaja razgovarali sa članovima UNDPa i predstavnicima Gradske uprave Bihać. Mladi su ovom prilikom dali svoje prijedloge za organizaciju različitih aktivnosti, za implementiranje različitih projekata i uvođenje novih inicijativa koji će doprinijeti društvenom razvoju grada Bihaća, te će biti od velikog značaja za sve građane, a naročito mlade ljude.

Više detalja o događaju možete pogledati na sljedećm linku.

https://www.bihac.org/clanak/odrzane-konsultacije-sa-mladima-u-okviru-platforme-dijalog-za-mlade-u-gradu-bihacu/555

* Regional Program for Local Democracy in the Western Balkans 2 - ReLOaD 2, funded by the European Union (EU), and implemented by the United Nations Development Program (UNDP).

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LocalDemocracy #WesternBalkans