• |

Učešće na radionici Interkulturna Osjetljivost u Beogradu

Učešće na radionici Interkulturna Osjetljivost u Beogradu

Author: Almedin Ćatić

Objavljeno: 02.10.2023.


Podijeli:


Članovi našega tima, Almedin Ćatić i Kenan Kečanović, su 26. i 27. septembra prisustvovali na radionici Interkulturna osjetljivost, a istoj su prisustvovali članovi različitih organizacija koje rade širom Bosne i Hercegovine i Srbije.

Pored pomenutog, na treningu su se obrađivale teme interkulturalnosti, stereotipi i predrasude te vještine facilitacije i vođenje radionica.

Stečeno znanje i vještine učesnici će koristiti u daljem radu s osobama u pokretu i lokalnim stanovništvom.

Trening je podržan od strane GIZ regionalnog projekta “Društveno učešće ljudi u pokretu i lokalnog stanovništva u zemljama domaćinima Zapadnog Balkana.'' (PeMo)