• |

Youth Club Bihać

Youth Club Bihać

Author: Selma Pecenkovic

Objavljeno: 21.09.2022.


Podijeli:


Youth Club Bihać projekat je implementiran u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) Bosna i Hercegovina uz finansijsku podršku USAID Bosna i Hercegovina. Projekat je implementiran u periodu od 15.11.2020.g. do 15.07.2021.g.

Cilj Youth Club Bihać projekta je bio otvaranje omladinskog centra u Bihaću, u kojem će mladi ljudi moći provoditi svoje slobodno vrijeme, ali i naučiti mnogo toga kroz razne vidove neformalnog obrazovanja. Tokom sedam mjeseci implementacije projekta Youth Club Bihać, organizirana su četiri kursa i kulturne večeri. Organizirani su sljedeći kursevi: Program aktivizacija, IT Design, Ekologija i Kurs konverzacijskog engleskog jezika. Svi kursevi su se održavali dva puta sedmično, dok su se kulturne večeri održavale jednom sedmično.

 

Na Programu aktivizacija su se obrađivale sljedeće teme: liderstvo, volonterizam, omladinski aktivizam, ljudska prava i predrasude itd. Na radionicama aktivizacije pored teoretskih predavanja, učesnici su radili i različite grupne zadatke, te su učestvovali u zabavnim aktivnostima, kao što je organiziranje “Treasure Hunt” aktivnosti u centru grada.

 

Na kursu konverzacijskog engleskog su se obrađivale razne teme, a cilj kursa je bio da učesnici aktivno pričaju engleski jezik i na taj način poboljšaju svoj vokabular, te da postaju sigurniji za komunikaciju na engleskom jeziku.

 

Na IT Design kursu su se obrađivale teme vezane za Web programiranje i Web Design: HTML, CSS, BOOTSTRAP, PHP itd.

 

Kurs ekologije se u zimskom periodu održavao dva puta sedmično u zatvorenom prostoru, kada su se obrađivale tematske cjeline vezane za zaštitu životne sredine, očuvanje okoline, reciklažu, zagađenost zraka i vode, gospodarenje šumama, solarnu energiju itd. U ljetnom periodu, ekološke radionice su se održavale na otvorenom, te je svake sedmice organiziran ekološki izlet na jednu od prirodnih lokacija Bihaća i USK.

Lokacije na kojima su se održavali ekološki izleti su: Japodski otoci, Sokolačka kula,  Štrbački buk i Ostrožac.

 

Na kulturnim večerima COR je ugostio brojne poznate lokalne ličnosti iz različitih branši (muzika, fotografija, ples, poduzetništvo itd.), a gosti su bili sljedeći: Alen Islamović, Nejra Karabegović, muzički hor Bel Canto Bihać, fotografkinja Maja Topčagić, svjetska prvakinja u plesu Adna Kujundžić, poduzetnik Nermin Kasupović, Grupa Retro, sportista i direktor Udruženja “Daj Krug”  Adnan Mekić, Saša Mirković, direktori agencije za pokretanje biznisa “Invision“ Amir i Ajla Mulalić, Muzička omladina Bihać, vlasnica agencije za digitalni marketing “Bee Social” Elma Begić, direktorica Nahle Bihać Senida Karasalihović – Adilović itd.